Algemene Voorwaarden

Phil. 4 You , gevestigd en kantoorhoudend aan de Linnewever 12 te ‘s Gravenhage, is ingeschreven in handelregister van de Kamer van Koophandel te ‘s Gravenhage onder handelsonderneming My Little Philippines V.O.F. met nummer 71333649. Phil. 4 You verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overgekomen. De handelsnaam Phil. 4 You mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Artikel 1: Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Phil. 4 You aanbiedt, ook op alle rechtsbetrekkingen tussen Phil. 4 You en de klant.
1.2 De paklijsten dienen in het Engels, volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Phil. 4 You behoudt zich het recht voor steekproefsgewijze een routine controle te houden voor wat betreft de opgegeven inhoud van de doos.
1.3 De klant is er zich van bewust dat Phil. 4 You niet verantwoordelijk gehouden kan worden indien er goederen in de doos verpakt worden waarvoor in of uitvoer verboden dan wel beperkende bepalingen gelden.
1.4 De paklijst is strikt persoonlijk en de klant erkent dat de paklijst door hem/haar zelf is ingevuld of door Phil. 4 You in overleg met de klant. De klant erkent dat deze de wettelijke eigenaar is van de goederen die verpakt zijn voor transport en dat deze akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Phil. 4 You.
1.5 Phil. 4 You behoudt zicht het recht voor, maar niet de verplichting, om dozen routinematig te controleren op inhoud.
1.6 Phil. 4 You heeft het pandrecht op alle verzonden goederen. Phil. 4 You is gerechtigd de goederen pas te overhandigen nadat alle betaling met inbegrip van eventuele douanekosten en andere heffingen zijn voldaan. Indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is Phil. 4 You gerechtigd de goederen per opbod te verkopen. De klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 2: Transport Voorwaarden
2.1 Het transport zal alleen gebeuren in de door Phil. 4 You geleverde Balik Bayan dozen mits anders overeengekomen. Deze dozen kunnen de maten hebben van circa 55 x 50 x 38 cm, circa 70 x 44 x 58 cm, circa 76 x 55 x 50 cm. Phil. 4 You zal de dozen op bestelling afleveren en hiervoor zal de klant statiegeld van € 10 per doos verschuldigd zijn. Voor dozen die per post zijn verstuurd, is de klant tevens porto kosten verschuldigd. Eventuele andere aangeboden dozen vallen niet onder deze transportvoorwaarden die Phil. 4 You stelt aan haar klanten en zijn zodoende niet verzekerd mits anders overeengekomen.
2.2 De dozen dienen volledig omwikkeld te worden met kwalitatief goed tape. Grijze duct tape is door de warmte op de plaats van bestemming ter zeerste afgeraden. Dozen of pakketten die afwijken van de buiten maten circa 55 x 50 x 38 cm, circa 70 x 44 x 58 cm, circa 76 x 55 x 50 cm, zullen niet worden meegenomen, tenzij anders afgesproken.
2.3 Dozen die worden opgehaald dienen op de gunstigste plaats klaar te staan, dus indien er etages aanwezig zijn moet de doos op de begane grond klaar staan, en voorzien zijn van een duidelijk adres van de afzender en ontvanger. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dan kan in overleg hiervan worden afgeweken.
2.4 Alle dozen die door Phil. 4 You worden opgehaald hebben geen gewichtsbeperking. Phil. 4 You adviseert wel een maximaal gewicht van:
– Medium formaat doos (circa 55 x 50 x 38 cm) 25 kilo
– Standaard formaat doos (circa 70 x 44 x 58 cm) 50 kilo
– Groot formaat doos (circa 76 x 55 x 50 cm) 60 kilo
Dozen die zwaarder zijn dan het geadviseerde gewicht zijn uitgesloten van verzekering en eventuele aanbiedingen zijn in dit geval ook niet van toepassing.

Artikel 3: Prijzen
3.1 De transportprijzen worden vastgesteld conform de prijsopgave en zijn inclusief de dozen.
3.2 Alle kosten met uitzondering van eventuele invoerrechten zijn inbegrepen in de transportprijzen die vermeld staan op de Phil. 4 You website.
3.3 Indien de afzender goederen verstuurt waarover invoerrechten verschuldigd zijn, is de zender een extra bedrag verschuldigd. Een overzicht van deze kosten is op verzoek verkrijgbaar bij Phil. 4 You.
3.4 De klant dient de transportkosten van de zending via de bank of ter plaatse in euro’s aan de Phil. 4 You chauffeur te voldoen. De chauffeur zal daarop indien de klant dit wil een bon afgeven als bewijs van betaling. Deze bon dient goed bewaard te worden daar zonder dit bewijs van verzending geen schadeclaims in behandeling kunnen worden genomen.
3.5 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Artikel 4: Verplichtingen Vervoerder
4.1 Phil. 4 You zal het vervoer met zorg en aandacht verzorgen.
4.2 Phil. 4 You zal de dozen ophalen en bezorgen op het adres aangegeven op de doos, transport voorwaarden en paklijst, met uitzondering van die omstandigheden,zoals stakingen, overmacht, oproer, gewapende conflicten en overige dreigende situaties waardoor het niet mogelijk is de doos op de aangegeven plaats te bezorgen.
4.3 Phil. 4 You geeft de garantie dat alle persoonlijke gegevens verstrekt aan Phil. 4 You met betrekking tot het transport niet verstrekt zullen worden aan derden teneinde de privacy van de klant te waarborgen.
4.4 Phil. 4 You streeft er naar om 2 werkdagen voor het ophalen aan te geven op welke dag en rond welke tijd de dozen zullen worden opgehaald. Phil. 4 You behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding of eventuele annuleringen de zending en de collecte te verplaatsen naar een later aan te geven dag en tijdstip.
4.5 Phil. 4 You garandeert dat er alles aan gedaan zal worden om de dozen in een goede staat te bezorgen op het aangegeven adres in de Filipijnen, met uitzondering van de problemen die kunnen voorkomen zoals vermeld in artikel 4.2. Mocht Phil. 4 You in gebreke blijven dan heeft de klant recht op schadevergoeding zoals vermeld in artikel zes.

Artikel 5: Verplichtingen Afzender
5.1 De afzender zal alleen goed verpakte dozen zoals vermeld in artikel 2 ter transport aanbieden.
5.2 De afzender zal uiterlijk 1 week voor de verzending, de ingevulde transport voorwaarden opsturen naar het kantooradres van Phil. 4 You, Linnewever 12, 2292 JH Wateringen.
5.3 De afzender zal tijdig de dozen die nodig zijn voor het transport bestellen en voor deze dozen is statiegeld van € 10,- per doos verschuldigd. De afzender ontvangt hiervoor een betaalbewijs per email.
5.4 De afzender is verplicht om bij eventuele klachten na ontvangst in de Filipijnen, binnen 30 dagen na ontvangst contact met Phil. 4 You op te nemen. Klachten na deze periode zullen niet meer worden behandeld.
5.5 De afzender of een derde partij dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag om de doos te overhandigen.
5.6 In het geval dat de doos/dozen bij u zijn opgehaald voor de door ons opgestelde collecte datum, dan worden die onverzekerd in opslag genomen en is deze opslag voor eigen risico.

Artikel 6: Schade claims
6.1 De schadevergoeding bij totaal verlies van de doos met inhoud is beperkt tot € 100, – per doos. De kosten van de verpakking en het transport zijn hiervan uitgesloten. Totaal verlies van een doos als gevolg van natuurrampen zijn uitgesloten van verzekering.
6.2 Schadeclaims dienen schriftelijk te worden ingediend en zijn alleen van toepassing op dozen die voldoen aan de gestelde eisen zoals vermeld in 2.1 en 2.2 en 2.4.
6.3 Computers, elektronica en breekbare goederen, komen niet in aanmerking voor een schadevergoeding, verzending daarvan gebeurt geheel voor eigen risico.
6.4 Van alle goederen zal een aankoopbewijs getoond dienen te worden. Indien deze er niet is dan zal er een dagwaarde geschat worden die dan uitbetaald zal worden.
6.5 Voor goederen met emotionele waarde geven wij het advies om deze niet te versturen aangezien de waarde hiervan onbetaalbaar kan zijn en dus voor problemen kunnen zorgen. Als de klant deze toch verstuurt, geldt ook hier de dagwaarde.
6.6 Alleen goederen die vermeld zijn op de paklijst zullen worden vergoed.
6.7 Invoer douaneformaliteiten en gedeclareerde kosten of onjuist aangegeven goederen zijn voor rekening van de afzender.

Artikel 7: Uitgesloten goederen voor transport
7.1 Phil. 4 You staat de volgende goederen niet toe voor transport: Munitie,vuurwapens, explosieven, brandbare materialen, edelmetalen, vloeistoffen, drugs, bederfelijke goederen, obsceen of pornografisch materiaal, diamanten, contante valuta, eigendom of materiaal dat kan worden beschouwd als gevaarlijk materiaal en gevaarlijke goederen en waarvan vervoer bij wet is verboden.